Koszty amortyzacji

12 czerwca 2015

Kolejną zaletą obiektów namiotowych jest skrócony okres amortyzacji hali – 10%. Dzięki hali namiotowej uzyskujesz możliwość 10 a nie 40 letniej amortyzacji. Dzięki temu możemy płacić mniejszy podatek CIT i jednocześnie odnosić korzyści z tytułu mniejszego podatku od nieruchomości, które z roku na rok są mniejsze o 10% stawki amortyzacyjnej.

Jeżeli jesteś małym podatnikiem lub właśnie rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej możesz także skorzystać  z jednorazowego odpisu podatku! Przeczytaj  interpretację.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat amortyzacji hali namiotowej – prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym -> kontakt.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat oszczędności wynikającej z niższego podatku od nieruchomości -> przeczytaj tutaj!