Prawo budowlane i podatkowe

4 stycznia 2012

Niestety prawne możliwości w  zakresie pozwoleń na budowę są mocno ograniczone.

Tak jak napisałem w moim poradniku, najczęściej wybieranym przez inwestorów rozwiązaniem jest opcja zgłoszenia 120 dniowego. Po przeterminowaniu w/w okresu większość właścicieli nie decyduje się już na żadne kroki związane z legalizacją hali namiotowej. Nie jest to jednak w pełni legalne rozwiązanie!

W przypadku takiej kontroli nadzory budowlanego pozostają dwa wyjścia: Wystąpienie o pozwolenie na budowę lub pozwolenia na budowlę
Zakładam, że obowiązki ciążące na inwestorze związane z pozwoleniem na budowę są inwestorom znane (wykonanie mapek do celów projektowych, projekt konstrukcyjny hali, projekt elewacji, geodeci, kierownik budowy itd.).

Uwaga!

Duża część producentów żąda dodatkowej opłaty za udostępnienie projektu konstrukcyjnego do pozwolenia na budowę. Warto zwrócić na to uwagę na etapie wyboru dostawcy.

Niestety nie da się uniknąć w/w obowiązków w przypadku wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę. Natomiast legalizacja obiektu w ten sposób daje nam kolejne korzyści takie jak zmniejszony podatek od nieruchomości o czym piszę poniżej.

Po pierwsze należy sobie zadać pytanie:

Na czym polega różnica między budynkiem a budowlą?

Przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Obiekt budowlany trwale połączony z gruntem to taki obiekt, którego obciążenia przenoszone są na grunt (podłoże) przez konstrukcję techniczną tzn. fundamenty, w postaci ław fundamentowych, stóp fundamentowych lub pali. Spodnia część takiej konstrukcji musi znajdować się poniżej poziomu terenu.

Budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego jest konstrukcją, która nie spełnia w/w znamion budynku.
Czyli pisząc prościej konstrukcja może mieć dach i ściany ale nie być trwale powiązana z gruntem za pomocą stóp fundamentowych (czyli np. hala namiotowa aluminiowa, która będzie przytwierdzona do utwardzonego podłoża za pomocą szpilek). Ponadto niejednokrotnie urzędnicy nie klasyfikują konstrukcji pokrytej plandeką jako dachu co dodatkowo pozwala zaopiniować budynek jako budowlę nawet z fundamentami.

Jaka jest korzyść z zakwalifikowania takiego obiektu jako budowli?

Zakwalifikowanie danego obiektu do kategorii budynków lub budowli ma ogromne znaczenie w kwestii podstawy opodatkowania. W przypadku budynku podstawa opodatkowania ma charakter ilościowy (powierzchnia budynku).

Ustawodawca określił w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych maksymalną wysokość stawek podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Natomiast w przypadku budowli jest to podstawa wartościowa. Ustawodawca wskazał w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , iż podatek w tym przypadku nie może przekroczyć rocznie 2% wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy.

Zatem zgłoszenie obiektu jako budowli to znacząca korzyść w rocznym obciążeniu budżetu firmy. Mamy klientów, którzy w ciągu kilku lat z samego podatku od nieruchomości spłacają całe hale!

Już teraz wyceń swój magazyn!

Pozostałych wyjaśnień z zakresu pozwolenia udzieli lokalny urząd czy inspektorat nadzoru budowlanego.

Stawiając halę namiotową warto zwrócić uwagę na atesty (np. ognioodporności stosowanych materiałów) czy odporności hali na śnieg i wiatr.
Więcej znajdziesz w pozostałych artykułach w dziale BAZA WIEDZY.

Z Poważaniem
Ryszard Humiński