Prawo Budowlane

27 października 2011

Budowa magazynu czy innego rodzaju  powierzchni użytkowej to nie tylko wielkie nakłady finansowe, duża ilość czasu, pracy ale i niezliczona ilość formalności urzędowych.

Postawienie hali namiotowej jest wiele lepszym rozwiązaniem , nie tylko pod względem czasu czy nakładów finansowych , ale głównie z powodu zdecydowanie prostszych niż przy budowie tradycyjnej rozwiązań prawnych .

W prawie budowlanym hale namiotowe zakwalifikowane zostały jako tymczasowe obiekty budowlane.  Pod pojęciem  tymczasowy obiekt budowlany rozumiemy obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony na stałe z gruntem.

Postawienie hali namiotowej nie wymaga pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia (ważnego 120dni).

Szczegóły w poradniku…