Wycena

1. Dane kontaktowe

*Imię i Nazwisko:
*Nazwa Firmy:
*Telefon kontaktowy:
*Email:

2. Parametry hali

Szerokość hali: m
Dlugość hali: m
Wysokość boku: m

Miejscowość planowanego montażu:
Kod pocztowy miejscowości:
Metoda wykonania ścian bocznych:
Rodzaj podłoża na jakim posadowiona będzie hala:

 

3. Dodatkowe uwagi